เดือนที่อากาศดีที่สุดในการเดินทางมาเยือนเกาะ

 

เดือนที่อากาศดีที่สุด ในการเดินทางมาเยือนเกาะนาวโอพี ทะเลพม่า
ตัั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง พฤษภาคม ของทุกปี สภาพอากาศในช่วงนี้จะสบายมาก
เกาะมีความงดงามอย่างยิ่ง ท้องฟ้าใส และมีแดดตลอด แต่อากาศไม่ร้อนมาก
เนื่องจากมีลมอ่อนๆ พัดตลอดเวลา

The best time of travelling to Nyaung Oo Phee Island, Myanmar is every November until May. The weather is unpredictable but generally mild. January and February are a good time for travelling. The sky is clear, the water is clear blue with a nice sunshine.


 

            

Visitors: 54,418